Vi åpner opp to nye teater høsten 2021!


Vi har i 2020 /2021 kun hatt åpent på Fagerstrand. Til høsten 2021 tar vi sikte på å åpne på to nye lokasjoner. Vi ser frem til å åpne et teater i Bærum og et teater I Ås og tar som alltid sikte på å bli et tilbud for de som vil ha et anderledes teater hvor dramapedagogikken står i sentrum, helt blottet for forestillingsarbeid. Der vi heller lærer livsmestring og medborgerskap gjennom å lære å spille teater.

Vi skal være et trygt sted for både de som elsker å utrykke seg og de som ikke tør å utrykke seg.

Vi vil starte følgende grupper

4 år

5 år

6-8 år

9-11 år

12-14 år

15-16 år

17-18 år

Vi kkommer tilbake til tid og sted når det nærmer seg sommer.

Meld dere på allerede nå!

Øvingsdag

Fagerstrand : Onsdag 15:00-19:00

15.10 – 16.20 – 8-11 år (kan komme fra 15.00)

16.30 – 17.15 4 årsgruppa (muligheter for 3 åringer også om det blir plass)

17.15- 18:00 5 årsgruppa

18.05 – 19.05 6-7 år (1.-2. klasse)

Teaterkursene skal gi barn og ungdom muligheten til å bli kjent med og utforske teaterets verden, i en trygg, utforskende og utfordrende ramme i prosessorientert drama- og teaterarbeid. Fokus skal hele tiden ligge på de utforskende læringsprosessene hvor mestring ligger hos den enkelte elev i dramaaktiviteter, ikke på forestillingsarbeid. Her skal få de utvikle seg, tørre å dele og gi av seg selv og samtidig ta plass. De skal få utfolde seg fritt uten frykt for å gjøre feil og selvfølgelig lære å utrykke seg seg selv både verbalt og non-verbalt. Dette er viktige egenskaper å dra med seg videre i livet, både i og utenfor teateret, og er med på å bygge samfunnsborgere fulle av: empati, selvfølelse, bevissthet om seg selv og om andre, kreativitet, konsentrasjon, samarbeidsvillighet og forståelse. Og kanskje viktigst av alt er det verdens morsomste måte å lære på! Gjennom lek og spill lærer vi å være!

Kursene koster 1700,- per semester

[fbrev page_name=”Viken Teaterverksted” page_id=”117611569628078″

KIWI er vår kjære sponsor av matpakker til ungdommen

EAADh6ZCSSsDIBACzR3Colj8ZBftKnVlieKlrtKvafmiIXs6IheAfdK7ZAZAMrMXXZBRFPXqqknm2KzuYkC6sBJ7w4WKJCivHXuKgitbmcbg8YiNVszZCZAvzmWlh40QDVtvirfyJI1KrjgqrjbmygLmkigb9ZC9lkHkxZAigsp3NaMUZAo8u4pvrG0W48HgxuFf90ZD