Vi åpner opp to nye teater høsten 2021!

Vi har i 2020 /2021 kun hatt åpent på Fagerstrand. Til høsten 2021 tar vi sikte på å åpne på to nye lokasjoner. Vi ser frem til å åpne et teater i Bærum og et teater på Nesoddtangen og tar som alltid sikte på å bli et tilbud for de som vil ha et anderledes teater hvor dramapedagogikken står i sentrum, helt blottet for forestillingsarbeid. Der vi heller lærer livsmestring og medborgerskap gjennom å lære å spille teater.

Vi skal være et trygt sted for både de som elsker å utrykke seg og de som ikke tør å utrykke seg.

Vi vil starte følgende grupper

4 år

5 år

6-8 år

9-11 år

12-14 år

15-18 år

Fagerstrand: Onsdager mellom 14.00 – 19.30 på Breidablikk

Nesoddtangen: Mandager mellom 15.00 og 19.00 Samfunnshuset (Nesoddtangen skolen)

Meld dere på allerede nå!

Teaterkursene skal gi barn og ungdom muligheten til å bli kjent med og utforske teaterets verden, i en trygg, utforskende og utfordrende ramme i prosessorientert drama- og teaterarbeid. Fokus skal hele tiden ligge på de utforskende læringsprosessene hvor mestring ligger hos den enkelte elev i dramaaktiviteter, ikke på forestillingsarbeid. Her skal få de utvikle seg, tørre å dele og gi av seg selv og samtidig ta plass. De skal få utfolde seg fritt uten frykt for å gjøre feil og selvfølgelig lære å utrykke seg seg selv både verbalt og non-verbalt. Dette er viktige egenskaper å dra med seg videre i livet, både i og utenfor teateret, og er med på å bygge samfunnsborgere fulle av: empati, selvfølelse, bevissthet om seg selv og om andre, kreativitet, konsentrasjon, samarbeidsvillighet og forståelse. Og kanskje viktigst av alt er det verdens morsomste måte å lære på! Gjennom lek og spill lærer vi å være!

Kursene koster 1800,- per semester

[fbrev page_name=”Viken Teaterverksted” page_id=”117611569628078″

KIWI er vår kjære sponsor av matpakker til ungdommen

EAADh6ZCSSsDIBACzR3Colj8ZBftKnVlieKlrtKvafmiIXs6IheAfdK7ZAZAMrMXXZBRFPXqqknm2KzuYkC6sBJ7w4WKJCivHXuKgitbmcbg8YiNVszZCZAvzmWlh40QDVtvirfyJI1KrjgqrjbmygLmkigb9ZC9lkHkxZAigsp3NaMUZAo8u4pvrG0W48HgxuFf90ZD