Viken Teaterverksted

«Et trygt sted å vokse»

Viken Teaterverksted ble startet opp 1. Januar 2020 med visjonen om å bli et trygt og solid møtested for kultur, samhold og utvikling. Vi har som mål å bli et samlingspunkt og en solid kulturell arena for barn i alle aldre i sitt nærmiljø. Viken Teaterverksted skal være være et alternativ for barn om ungdom som vil bli kjent med og utforske teaterets verden, i en trygg, utforskende og utfordrende ramme i prosessorientert drama- og teaterarbeid. Fokus skal hele tiden ligge på de utforskende læringsprosessene hvor mestring ligger hos den enkelte elev i dramaaktiviteter, ikke på forestillingsarbeid.

I en stadig voksende performativ verden, hvor barn og ungdom lever under et stadig press om å prestere, skal Viken Teaterverksted fungere som et alternativ hvor barna og ungdommene skal få utvikle seg, tørre å dele med seg, gi av seg selv og samtidig ta plass, utfolde seg fritt uten frykt for å gjøre feil og selvfølgelig lære å utrykke seg seg selv både verbalt og non-verbalt. Viken Teaterverksted mener at dette skjer mer naturlig om de unge får fokusere mer på læringsprosessen i stedet for et sluttprodukt.

En deltager hos Viken Teaterverksted skal være:

  • Inkludert og ivaretatt i et stimulerende teatermiljø hvor kreativitet og trygghet går hånd i hånd.
  • Bli respektert og tatt godt i mot uansett ståsted og erfaring
  • Stimulert til å delta aktivt i enhver øvelse
  • Satt pris på og føle seg verdsatt av instruktører og deltagere

En deltager hos Viken Teaterverksted skal oppleve:

  • Mestring ut ifra sitt ståsted og potensiale
  • Engasjerte og kunnskapsrike instruktører
  • Å bli kjent med alle teatrets underverker og former gjennom utforskning og undring.
  • En kjærlighet og nærhet til teateret
  • Samhold, gjensidig respekt, samarbeid og utfordringer