Kursoversikt

Våre kurs : Viken Teaterverksted

I sonen
Vi formidler

1.-3.klasse

1.-3.klasse skal bygge opp sitt teaterutrykk, de skal bli kjent med de ulike teaterformene og sjangrene og bli trygge i lek som metode. Vi utforsker og utfolder oss gjennom Bevegelse, rytmikk, stemmebruk, mimikk, pantomime og blir dessuten kjent med følelsene våre, hvordan vi oppfører oss i ulike situasjoner. vi blir kjent med kroppen vår og hva vi kan utrykke med den. Vi jobber enten i gruppe eller to og to gjennom hele kurset. Vi skal i tillegg jobbe med presentasjonsdialog, improvisasjon, dans, dikt, sang og små sceniske visninger for hverandre.

Tid: Torsdager 17.30 – 18.30

Oppstart: Uke 2 2024

10 uker med Teatertrening

2 uker forestillingsarbeid

Uke 16 forestilling

Vi følger skolens ferier

Sted:

Instruktører: Espen Stenersrød og Julia Gransjøen

agerende barn

4.-7.klasse

4-7. klasse kal bygge opp sitt teaterutrykk, de skal bli kjent med teaterutrykkene og bli trygge i lek og spill. Vi utforsker og utfolder oss gjennom Bevegelse, rytmikk, stemmebruk, mimikk, pantomime og blir dessuten kjent med følelsene våre, hvordan vi oppfører oss i ulike situasjoner, vi blir kjent med kroppen vår og hva vi kan utrykke med den. Vi jobber enten i gruppe eller to og to gjennom hele kurset. Vi skal i tillegg jobbe med presentasjonsdialog, improvisasjon, dans, dikt, sang og små sceniske visninger for hverandre. Vi bruker mye improvisasjon og situasjonsutrykk og skal også bli kjent med teaterets funskjoner fra ide til ferdig produkt i både liten og stor skala

Tid: Torsdager 18.30-19.30

Oppstart: Uke 2 2024

10 uker med Teatertrening

2 uker forestillingsarbeid

Uke 16 forestilling

Vi følger skoleruta i forhold til ferie

Sted:

Instruktører: Espen Stenersrød og Julia Gransjøen