Kursoversikt

Våre kurs : Viken Teaterverksted

3 og 4 år m/foreldre

Dette blir et koselig og anderledes teaterkurs med fokus på lyder, assosiasjoner, kroppspråk, fantasiverdener og utfoldelse, og ikke minst koselig kjernetid med mamma og pappa i lek.

Timene har en varighet på 30 minutter og er bygget opp i små puljer for å opprettholde fokus og entusiasme hele veien for å skape så gode minner og opplevelser som mulig.

5 år

5 åringene skal bli kjent med sitt eget utrykk. Vi jobber sammen hele tiden, og har hovedfokus på å hvordan vi beveger oss, hva vi kan se og føle, å herme situasjoner og å bruke stemmen vår i kor. Vi skal leke og ha det gøy sammen, og ikke minst bli kjent med hvem vi er og hva vi liker å gjøre. All form for lek skal være trygg og lystbetont og ingen av barna skal stå alene i leken. her står utforskning, uttrykk, medbestemmelse og trygghet fjellstøtt og det skal være lov å både utfordre og være fri nok til å kunne si ifra og bruke sin egen stemme

Tid: Mandager (Nesoddtangen) og Onsdager (Fagerstrand)

Oppstart: September 2022

Sted: Samfunnshuset (Nesoddtangen Skole) og Breidablikk Grendehus (Fagerstrand)

Instruktør: Espen Stenersrød

I sonen
Vi formidler

6-8 år

6-8 årsgruppa skal bygge opp sitt teaterutrykk, de skal bli kjent med teaterutrykkene og bli trygge i lek og spill. Vi utforsker og utfolder oss gjennom Bevegelse, rytmikk, stemmebruk, mimikk, pantomime og blir dessuten kjent med følelsene våre, hvordan vi oppfører oss i ulike situasjoner, vi blir kjent med kroppen vår og hva vi kan utrykke med den. Vi jobber enten i gruppe eller to og to gjennom hele kurset. Vi skal i tillegg jobbe med presentasjonsdialog, improvisasjon, dans, dikt, sang og små sceniske visninger for hverandre.

Tid: Mandager (Nesoddtangen) og Onsdager (Fagerstrand)

Oppstart: September 2022

Sted: Samfunnshuset (Nesoddtangen Skole) og Breidablikk Grendehus (Fagerstrand

Instruktør: Espen Stenersrød

agerende barn

9-11 år

Nøytronene skal bygge opp sitt teaterutrykk, de skal bli kjent med teaterutrykkene og bli trygge i lek og spill. Vi utforsker og utfolder oss gjennom Bevegelse, rytmikk, stemmebruk, mimikk, pantomime og blir dessuten kjent med følelsene våre, hvordan vi oppfører oss i ulike situasjoner, vi blir kjent med kroppen vår og hva vi kan utrykke med den. Vi jobber enten i gruppe eller to og to gjennom hele kurset. Vi skal i tillegg jobbe med presentasjonsdialog, improvisasjon, dans, dikt, sang og små sceniske visninger for hverandre. Vi bruker mye improvisasjon og situasjonsutrykk og skal også bli kjent med teaterets funskjoner fra ide til ferdig produkt i både liten og stor skala

Tid: Mandager (Nesoddtangen) og Onsdager (Fagerstrand)

Oppstart: September 2022

Sted: Samfunnshuset (Nesoddtangen Skole)

Instruktør: Espen Stenersrød

12-14 år

I gruppen 12-14 år jobber  vi med å utforske situasjoner, tanker og ideer rundt seg selv, de skal bli kjent med teateruttrykkene og arbeide med sitt eget uttrykk og hvem de er . Vi utforsker og utfolder oss gjennom Bevegelse, rytmikk, stemmebruk, mimikk, forumteater, pantomime og blir dessuten kjent med følelsene våre, hvordan vi oppfører oss i ulike situasjoner, vi blir kjent med hvordan det vi uttrykker kan påvirke andre. Vi jobber enten i gruppe eller to og to gjennom hele kurset. Vi skal i tillegg jobbe med presentasjonsdialog, improvisasjon, , dikt, sang og små sceniske visninger for hverandre. Dette kurset er veldig styrt av ungdommene og de får mye medbestemmelse i de ulike scenene og uttrykkene de lager.

Tid: Mandager (Nesoddtangen) Og Onsdager ( Fagerstrand)

Sted: Samfunnshuset (Nesoddtangen Skole) og Breidablikk (Fagerstrand)

Instruktør: Espen Stenersrød

15-18 år

I dette kurset  jobber vi med å utforske situasjoner, tanker og ideer rundt oss selv, de skal bli kjent med teaterutrykkene og arbeide med sitt eget utrykk og hvem de er . Vi utforsker og utfolder oss gjennom Bevegelse, rytmikk, stemmebruk, mimikk, forumteater og  vi blir kjent med hvordan det vi utrykker kan påvirke andre og skape følelser. Vi finpusse vårt egne utrykk og jobber oss gjennom de ulike sjangrene i teateret. Vi jobber enten i gruppe eller to og to gjennom hele kurset. Vi skal i tillegg jobbe med presentasjonsdialog, improvisasjon, , dikt, sang og små sceniske visninger for hverandre. Dette kurset er veldig styrt av deltakerne og de får mye enerett i de ulike scenene og uttrykkene de lager

Timer: 36 øvinger i løpet av året

Instruktør: Espen Stenersrød

Sted: Breidablikk Grendehus

Tid:Mandag (Nesoddtangen) og Onsdag(Fagerstrand)