Retningslinjer

Registrering og betaling av semesteravgiften må skje før oppstart.

Ved skriftlig avmelding innen 2. øvelse etter oppstart, vil semesteravgiften kunne refunderes. Avmelding skal skje skriftlig til både instruktør og på e-post til kontakt@vikenteaterverksted.no.

Utvikling av gruppedynamikk og stabilitet for deltagerne i gruppene er en særdeles viktig faktor ved Viken Teaterverksted, det er derfor nødvendig at elever/foresatte samtykker til følgende:

  • Melde om eventuelt fravær, senest fire timer før selve øvingen.
  • Man er deltagende i aktivitetene og man vil bidra til et trygt og positivt miljø.
  • Vi prater godt om og til hverandre og gir hverandre ros, ikke ris.
  • Vi prøver så godt det går å møte utfordringer med et «ja, dette skal jeg klare.»

Det hender at vi har behov for å gjøre endringer i øvingsstider og grupper fra semester til semester. Dette gjør vi for å kunne utnytte og optimalisere tilbudet for barna og tilpasse tidene best mulig.

Registrering anses som godkjenning av disse vilkårene.