Retningslinjer

Registrering og betaling av semesteravgiften må skje før oppstart.

det er bindende påmelding på teaterkurset.

Utvikling av gruppedynamikk og stabilitet for deltagerne i gruppene er en særdeles viktig faktor ved Viken Teaterverksted, det er derfor nødvendig at elever/foresatte samtykker til følgende:

  • Melde om eventuelt fravær, senest fire timer før selve øvingen.
  • Man er deltagende i aktivitetene og man vil bidra til et trygt og positivt miljø.
  • Vi prater godt om og til hverandre og gir hverandre ros, ikke ris.
  • Vi prøver så godt det går å møte utfordringer med et «ja, dette skal jeg klare.»

Det hender at vi har behov for å gjøre endringer i øvingsstider og grupper fra semester til semester. Dette gjør vi for å kunne utnytte og optimalisere tilbudet for barna og tilpasse tidene best mulig.

Registrering anses som godkjenning av disse vilkårene.