Viken Teaterverksted: Årshjul


 
Oppstart Viken Teaterverksted ____Uke 35

Høstferie (fri)_________________Uke 40
Juleavslutning________________Uke 50
Oppstartt vår__________________Uke 2
Vinterferie (fri)________________Uke 8
Påskeferie (fri)________________Årsavhengig