Disse pedagogene skaper magien for barna deres

Sammen med Espen og Julia får barna en morsom, trygg, utfordrende og utviklende opplevelse innenfor teateret, hvor de skal lære vel så mye om seg selv, som de skal om de rundt seg, og teaterets fantastiske verden. Drevet av en sterk tro på at drama og teater er med på å bygge morgendagens mennesker og et samfunn bygget på empati, kommunikasjon og nestekjærlighet. Målet vårt er å gi barna et miljø hvor de føler seg ivaretatt og inkludert, bli respektert og hørt, stimulert til deltagelse og føle at de blir satt pris på og verdsatt. Når barna er hos oss i teateret, så vil man oppleve mestring uansett hvilket ståsted man kommer inn med, en kjærlighet og nærhet til teateret, og en opplevelse av at du er en del av en større gruppe og stolthet i arbeidet du gjør.

Espen Stenersrød

Daglig leder og Teaterkonsulent

Espen Stenersrød er en erfaren, trygg og motiverende dramapedagog som passer på at deltagerne blir tatt vare på; gjennom utfordrende, utforskende, engasjerende og morsomme teatertimer.

Espen er utdannet med Bachelor i Drama og Teaterkommunikasjon fra OsloMet og Høgskolen i Østfold, med fokus på Dramaturgi og Teater i undervisning. Han har sin profesjonspedagogiske utdanning fra Universitetet i Sunderland hvor han forsket på elever med spesielle behov og Drama som metode i språkundervisningen. Han har de siste årene drevet sin egen teaterskole «Viken Teaterverksted» siden 2019 og også drevet tre teaterkurs for voksne kalt «Fra ide til forestilling», «Fra ide til kortfilm» og «Jakten på den tredimensjonale karakter». Espen har lang erfaring med å jobbe med barn og unge i alderen 4-17 år og ser frem til å ønske enda flere barn velkommen inn i teaterets verden.

Julia Gransjøen

Teaterinstruktør

Julia er utdannet adjunkt og har lang erfaring i arbeid med barn og unge i alderen 1-13 år, gjennom arbeid i skole og barnehage. Julia er opptatt av lekens verdi. Leken, både den frie og den styrte, gir masse glede og læring til det enkelte barn, den er også med å styrke samholdet i en gruppe. Den er en viktig del i barns utvikling og oppbygging i den sosiale kompetansen. I leken må barnet tilpasse seg, de må vise hensyn, vente på tur og får utfolde seg kreativt. I teateret vil Julia benytte varierende, morsomme og energiskapende leker der barna må samarbeide, uttrykke seg på ulike måter både med det verbale språket og kroppspråket.